Tvorba rozpočtov pre Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB)

Určené pre: Štátna správa / Samospráva
  • investičný náklad stavby – predpokladaná hodnota zákazky (PHZ)
  • položkový rozpočet stavby ako podklad k financovaniu cez ŠFRB so zapracovaním špecifických požiadaviek na rozpočty pre tento účel
  • celkový investičný náklad stavby – informácia pre investora
  • celkový investičný náklad stavby – stanovenie nákladov na projekčné práce
  • celkový investičný náklad stavby v rozsahu podrobnosti projektu – informácia pre investora
  • položkový rozpočet stavby ako podklad k žiadosti o úver, resp. iný spôsob financovania stavby
  • položkový rozpočet stavby ako podklad pre Štátny fond rozvoja bývania
  • položkový rozpočet stavby ako podklad pre tender a uzatváranie zmlúv s dodávateľom
  • položkový rozpočet stavby ako podklad pre fakturáciu, čerpania a kontrolu financovania stavby
Žiadosť o ponuku
Kontaktujte nás
Fakturačné údaje

Adresa / Sídlo firmy:
Jána Stanislava 28A, 841 05 Bratislava

IČO: 45404950
DIČ: 2022995953
IČ DPH: SK2022995953

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 63537/B

Voľné pracovné pozície

Brigádnik – pomocný rozpočtár

Stavebný rozpočtár

Kontaktujte nás na uvedenej e-mailovej adrese.

Prečo si vybrať práve nás?

Flexibilita
Spoľahlivosť
Profesionálny prístup
Široké portfólio služieb
NAŠE

SLUŽBY

Prehľadnosť v nákladoch stavby je základ pre transparentné vzťahy účastníkov stavebného procesu a konštruktívne rozhodovanie.